Корзина

Договір оферти

Загальні положення


1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією «https://www.guarand.com/», далі - «Продавець», укласти Договір купівлі-продаж товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі.

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в рядки та за цінами, зазначеними на інтернет-сайті Продавця.


ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;

* "Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

Цей Договор регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (телефоном або електронною поштою).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.


ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ


5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.


УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється у складі транспортних компаній, де здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язань:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від продавця виконання умов цього Договору.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Змін виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність кольорової гами товару може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різні кольорові передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

8.3. Покупець, використовуючи надання йому доступу до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особливо, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких по-різному